Polityka Prywatności i plików cookies

Jakie określenia warto znać –słowniczek pojęć?

Czy Twoje dane są u nas bezpieczne?

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

W jakim celu i zakresie przetwarzamy Twoje dane?

Komu powierzamy Twoje dane?

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

W jakim celu i zakresie korzystamy z plików cookies?

Jak można ograniczyć lub wyłączyć działanie plików cookies?Jak sięz nami skontaktować?

Naszym priorytetem jest kwestia ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Poniżej przedstawiamy obowiązujące na naszej stronie internetowej www.trafka.plzasady ochrony Twoich danych osobowych i sposoby zarządzania Twoimi danymi osobowymi.

Poświęć chwilę na przeczytanie tego dokumentu i upewnijsię, żenależycie dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.

Przedstawiamy objaśnienie pojęć, które mogą budzić Twoje wątpliwości.

Administrator danych – Suplebiotec spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 4A, 90-505 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000945307, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9472006569, REGON 520937170. 

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE, zwanym dalej „RODO”

Użytkownik–to Ty i inne osoby, które korzystają z naszej strony internetowej oraz jej podstron.

Dane osobowe–wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej tj. osoby, której danedotyczą, w tym pliki cookies.

Pliki cookies –popularnie nazywane ciasteczkami. Jest to rodzaj danych informatycznych, najczęściej w formie niewielkich informacji tekstowych, któresą przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie,tablecie). Niektóre ciasteczka przechowywane są do zamknięcia przez Ciebie przeglądarki internetowej, pozostałe gromadzone są w urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do chwili, gdy je usuniesz.

Polityka prywatnościi plików cookies–to zasady przetwarzania danych osobowychi warunki zachowania poufności użytkowników serwisu internetowego. To także zasady wykorzystywania na stronie internetowej plików cookies (ciasteczek), określone w niniejszym dokumencie.

Wskazujemy także, że inne niż w/w pojęcia pisane w niniejszej Polityce prywatności i plików cookies wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu.

Czy Twoje dane są u nas bezpieczne?

Bardzo ważne jest dla nas, byś czuł się bezpiecznie, gdy odwiedzasz naszą stronę. Chcemy byś miał świadomość, że od momentu, kiedy przekazujesz nam swoje dane, troszczymy się onie przy dochowaniu odpowiednichstandardów.

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i możesz dokonać ich weryfikacji, poprawienia, a nawet usunięcia. Masz też prawo ograniczeniaprzetwarzania danych. W tym celu powinieneś skierować stosowne żądanie do nas jako Administratora Twoich danych osobowych. 

Jeżeli stwierdzisz, żeprzetwarzamy dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz też prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingubezpośredniego, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy nasze jako Administratora lub podmiotu trzeciego(dwa rodzaje sprzeciwu).

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Abyś mógł się z nami skontaktować, musisz wypełnić odpowiedniformularz.Wymagane jest w nim podanie określonych danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować też wykorzystując podane przez nas dane np. adres e-mail czy numer telefonu. W takiej korespondencji również podajesz nam swoje dane osobowe, jak chociażbyadres e-mail lub numer telefonu.Podajesz nam swoje dane osobowe takżekorzystając z usług oferowanych przez Sklep, w tymskładając za pośrednictwemSklepu zamówienie, odstępując od umowysprzedażyzawartej na odległośćlub składając reklamacje.

Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, jednocześnie jest konieczne byśmy mogli udzielić Ci odpowiedzilub zawrzeć z Tobą umowęsprzedaży na odległość. 

Wjakim celu i zakresie przetwarzamy Twoje dane?Na jakiej podstawie?

Przetwarzamy Twoje dane osobowei wykorzystujemyje w zakresie i w celu realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wtym w szczególności wykonania zawieranych umów sprzedaży, rozwiązaniaprzedstawionej przez Ciebie w trakciekontaktu z namisprawy oraz w celu marketingowym,polegającym na promocji i optymalizacji naszych działań i usług, oraz działania Sklepu (w tym analizujemy sposobykorzystania ze Sklepu celem dostosowania ichtreści do Twoich preferencji).

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są art. 6ust. 1 lit. b, c oraz f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu oferowanych przez nas usług oraznassamych, a także rozwiązanie przedstawianych przez Ciebie spraw.

Dane osobowe związane ze skierowaną przez Ciebie wiadomością, będą przetwarzaneprzez nas jedynie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy. Dane osobowe związane z działaniami marketingowymi będą przetwarzane przez czas 

niezbędny do ich prowadzenia lub wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych osobowych. 

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane także przez czas potrzebny na realizację usług na Twoją rzecz, a po zakończeniu ichświadczenia -przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania przez nas obowiązków na Twoją rzecz. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Informujemy także, że będziemy rejestrowali nr IP komputera, za pośrednictwem którego będziesz korzystać z Sklepu.

Komu powierzamy Twoje dane?

Odbiorcami danych osobowych naszych Użytkowników są lub będą podmioty: zapewniające hosting (przechowywanie) niniejszej strony internetowej, dostawcy narzędzi do zabezpieczenia strony, analityki ruchu na stronie lub prowadzenia marketingu, a także agencje reklamowei upoważnione organy państwowe, operatorzy płatności(…), firmy kurierskie(…).

Z komentarzem [L1]: Należy wskazać operatora płatności

Z komentarzem [L2]: Należy wymienić firmy kurierskie zajmujące się wysyłką towarów

Możemypowierzyć przetwarzanie Twoichdanych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku korzystania z odsłonynaszegoSklepu na fanpageserwisówspołecznościowych, w szczególności Facebook,Instagram, TikTok, Youtubemożemy uzyskaćdostęp do niektórych Twoich danych osobowych zamieszczonych na Twoim koncie w tych serwisach(np. imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail), zgodniez politykami obowiązującymiw tychserwisach.

Chcemy Cię zapewnić, że możesz wymagać od podmiotów trzecich tych samych standardów, które Ci zapewniamy. Powierzenie przetwarzania zebranych przez nas danych osobowych Użytkowników na rzecz innych podmiotów odbywa sięna podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak zabezpieczamyTwoje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwanie i modyfikowanie przez osoby do tego nieuprawnione Twoich danych osobowych, które przesyłasz nam drogą elektroniczną. Zapewniamy Ci możliwość skontaktowania sięz nami w sposób anonimowy albo z wykorzystaniem pseudonimu, niemniej w niektórych sprawach możemy wymagać od Ciebie, abyś podał nam swoje dane osobowenp.w celu zawarcia umowy sprzedaży na odległość.

W jakim celu i zakresie korzystamy z plików cookies?

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Część plików cookies przechowujemy na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie). Dostęp do tych informacji uzyskujemy w celach 

statystycznych np. obsługi liczników odwiedzin, korzystania zsond, preferencji języka, analizy sposobu,w jaki użytkownicy korzystają ze Sklepu, jak również w celach marketingowych np. poprzez analizę Twojej aktywności na stronieorazdopasowanie ichtreści do Twoich potrzeb i zainteresowań tj. personalizowanie treści.

Dla potrzeb statystycznych korzystamy z usługi Google Analytics, która wykorzystuje wspomniane pliki cookies. Dzięki Google Analytics mamy możliwość uzyskania informacji, jak Użytkownik zachowuje się podczas korzystania znaszej strony internetowej m.in. ile czasu spędza na naszej stronie, które podstrony przegląda. Abyśmy mogli się o tym dowiedzieć, informacje generowane przez pliki cookies (w tym adres IP) są najpierw przekazywane spółce Google. Na podstawie tych informacji spółka Google tworzy raporty dotyczące ruchu na stronach internetowych oraz innych usług znim związanych. Google może przekazywać te informacje innym podmiotom, jeżeli będzie do tego zobowiązana obowiązującymi przepisami, lub podmiotom współpracującym, które w imieniu spółki przetwarzają takie dane. Więcej informacji na temat działania Google Analytics uzyskasz bezpośrednio na stronie: https://www.google.com/analytics/. 

Jak można ograniczyć lub wyłączyć działanie plików cookies?

Jeżeli chcesz ograniczyć lub wyłączyć działanie plików cookies,możesz zrobić to samodzielnie poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Miej na uwadze to, że zmiana ustawień obsługi plików cookies może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej tj. możesz mieć trudności z zalogowaniem się do Konta, kontynuacją lub złożeniem zamówienia w Sklepie, może to także powodować utratę sesji po zalogowaniu się do Konta. 

W linkach poniżej znajdziesz przykładowy opis zmiany ustawieńplików cookies dla popularnych przeglądarek internetowych:

-Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

-Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

-Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

-Internet Explorer:https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835

-Opera:http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

-Microsoft Edge:https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Aby wyłączyć działanie usługi Google Analytics należy zainstalować następujące bezpłatne oprogramowanie:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl. Jak sięz nami skontaktować?

Jeżeli masz pytania lub uwagi dotyczące naszej strony, a także zastrzeżenia w zakresie tego, jak chroniona jestTwoja prywatność, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego adresu e-mail: biuro@hecadi.pl.